Iemelianova, Tetiana. 2018. „Модальная организация диалогической и монологической речи”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 2 (październik), 20-28. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.2.