Jędrasik, Paulina. 2018. „Chwyty językowe Wykorzystywane W Celu Mentalnego Oswojenia Wojny – Na Podstawie fragmentów dzienników Wojennych Z początków Października 1941 Roku”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 2 (październik), 33-41. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.4.