Kupidura, Julia. 2018. „Ukrainki W Parlamencie II RP”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 2 (październik), 60-65. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.7.