Nowakowska, Jana. 2018. „Силуэты женщин в творчестве Людмилы Петрушевской в гендерном аспекте”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 2 (październik):95-103. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.11.