Rzeszewska, Dorota. 2018. „Syjonidy I Ich Miejsce We współczesnej Rosyjskiej Kulturze”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 2 (październik), 135-41. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.16.