Smagina, Nadzieja. 2018. „Futurologiczna Wizja świata W powieści Tatiany Tołstoj «Kyś»”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 2 (październik), 147-55. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.18.