Wieczorek, Karolina. 2018. „«Riwne / Rowno» Ołeksandra Irwancia Jako przykład Antyutopii We współczesnej Literaturze ukraińskiej”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 2 (październik), 177-84. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.21.