Zywert, Aleksandra. 2018. „Motocykl–widmo, Czyli Meandry współczesnej Fantastyki (Oleg Diwow, Рыжий пес иж)”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 8 (grudzień), 273-85. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.23.