Bortnowski, Antoni. 2020. „Мотив одиночества в раннем творчестве Ирен Немировски”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 9 (lipiec):23-36. https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.2.