Dzienisiewicz, Maria. 2018. „Спортивная метафора в текстах газетной печати ХV Международного конкурса имени П. И. Чайковского”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 8 (grudzień), 23-38. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.2.