Gieda, Joanna. 2018. „Analiza językowa sloganów Reklamowych związanych Z branżą Kosmetyczną”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 8 (grudzień), 59-70. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.4.