Świetlik, Anna. 2018. „, Стерильное одиночество” голубого цвета в рассказах Евгения Харитонова”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 8 (grudzień):245-51. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.20.