Bortnowski, Antoni. 2018. „Мировоззрение Василия Шульгина в контексте событий 1917–1919 гг. в Киеве”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 8 (grudzień), 9-21. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.1.