Sibirnaja, Maria. 2018. „Произведения Александра Марданя в контексте «новой драмы»”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 8 (grudzień):207-17. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.17.