Poczynok, Julia. 2019. „Elementy Wizualne W Kulturze Eksperymentu W ujęciu Psychologicznym”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 9 (grudzień):97-112. https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.7.