Pukhonska, Oksana. 2019. „Posttotalitarna pamięć Jako Wyzwanie We współczesnej Kulturze Wschodnioeuropejskiej”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 9 (grudzień):129-38. https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.9.