Puszak, L. (2018) „Твори Лесі Українки у світлі рампи сучасного театру”, Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, (7), s. 135–152. doi: 10.14746/kw.2017.7.11.