Węcławiak, A. (2018) „Dialog na styku kultur — Bieszczady”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, 0(7), s. 199-210. doi: 10.14746/kw.2017.7.16.