Jedliński, M. (2018) „Problem obcości: opozycja Rosja–Europa w kulturze rosyjskiej (XI–XIX w.)”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, 0(6), s. 83-96. doi: 10.14746/kw.2016.6.7.