Radosz, J. (2018) „Сакрализация обыденности в рассказе Андрея Битова «Летучий голландец»”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, 0(6), s. 219-226. doi: 10.14746/kw.2016.6.17.