Goszczyńska, A. (2018) „Pole leksykalno-semantyczne nazw kolorów jako obiekt przekładu (na przykładzie utworu «Pan Tadeusz» Adama Mickiewicza i jego tłumaczenia na język rosyjski Światosława Świackiego)”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, 0(4), s. 61-70. doi: 10.14746/kw.2014.4.5.