Jaworski, M. (2018) „Polifoniczna struktura tekstu artystycznego Fiodora Dostojewskiego w kontekście psychologii głębi Carla Gustawa Junga na materiale powieści «Zbrodnia i kara»”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, 0(3), s. 27-36. doi: 10.14746/kw.2013.3.3.