Murawska, P. (2018) „Psycholingwistyczne i socjolingwistyczne aspekty doboru i tworzenia nazw”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, 0(3), s. 57-63. doi: 10.14746/kw.2013.3.6.