Murawska, P. (2018) „Psycholingwistyczne i socjolingwistyczne aspekty doboru i tworzenia nazw”, Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, (3), s. 57–63. doi: 10.14746/kw.2013.3.6.