Bala, M. (2018) „Ukraina w programie Partii Narodowo-Bolszewickiej Eduarda Limonowa”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, 0(3), s. 133-135. doi: 10.14746/kw.2013.3.15.