Bogusz-Tessmar, P. (2018) „Pętla jako klucz do odkrywania tożsamości bohaterów «Braci Karamazow» Fiodora Dostojewskiego”, Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, (2), s. 13–19. doi: 10.14746/kw.2012.2.1.