Iemelianova, T. (2018) „Модальная организация диалогической и монологической речи”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, 0(2), s. 20-28. doi: 10.14746/kw.2012.2.2.