Jędrasik, P. (2018) „Chwyty językowe wykorzystywane w celu mentalnego oswojenia wojny – na podstawie fragmentów dzienników wojennych z początków października 1941 roku”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, 0(2), s. 33-41. doi: 10.14746/kw.2012.2.4.