Nowakowska, J. (2018) „Силуэты женщин в творчестве Людмилы Петрушевской в гендерном аспекте”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, 0(2), s. 95-103. doi: 10.14746/kw.2012.2.11.