Rzeszewska, D. (2018) „Syjonidy i ich miejsce we współczesnej rosyjskiej kulturze”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, 0(2), s. 135-141. doi: 10.14746/kw.2012.2.16.