Smagina, N. (2018) „Futurologiczna wizja świata w powieści Tatiany Tołstoj «Kyś»”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, 0(2), s. 147-155. doi: 10.14746/kw.2012.2.18.