Wieczorek, K. (2018) „«Riwne / Rowno» Ołeksandra Irwancia jako przykład antyutopii we współczesnej literaturze ukraińskiej”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, 0(2), s. 177-184. doi: 10.14746/kw.2012.2.21.