Spis treści, . (2013) „Spis treści”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, 0(3), s. 1-10. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/16416 (Udostępniono: 27wrzesień2022).