Spis treści, . (2016) „Spis treści”, Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, (6), s. 1–8. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/16421 (Udostępniono: 1 październik 2023).