Spis treści, . (2016) „Spis treści”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, 0(6), s. 1-8. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/16421 (Udostępniono: 1październik2022).