Zywert, A. (2018) „Motocykl–widmo, czyli meandry współczesnej fantastyki (Oleg Diwow, Рыжий пес иж)”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, (8), s. 273-285. doi: 10.14746/kw.2018.8.23.