Bortnowski, A. (2020) „Мотив одиночества в раннем творчестве Ирен Немировски”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, (9), s. 23–36. doi: 10.14746/kw.2019.9.2.