Dzienisiewicz, M. (2018) „Спортивная метафора в текстах газетной печати ХV Международного конкурса имени П. И. Чайковского”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, (8), s. 23-38. doi: 10.14746/kw.2018.8.2.