Gieda, J. (2018) „Analiza językowa sloganów reklamowych związanych z branżą kosmetyczną”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, (8), s. 59-70. doi: 10.14746/kw.2018.8.4.