Świetlik, A. (2018) „, Стерильное одиночество” голубого цвета в рассказах Евгения Харитонова”, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, (8), s. 245-251. doi: 10.14746/kw.2018.8.20.