Bortnowski, A. (2018) „Мировоззрение Василия Шульгина в контексте событий 1917–1919 гг. в Киеве”, Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, (8), s. 9–21. doi: 10.14746/kw.2018.8.1.