Sibirnaja, M. (2018) „Произведения Александра Марданя в контексте «новой драмы»”, Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, (8), s. 207–217. doi: 10.14746/kw.2018.8.17.