Sadowska, M. (2018) „Obraz głupca w rosyjskim socjolekcie młodzieżowym”, Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, (8), s. 195–206. doi: 10.14746/kw.2018.8.16.