Pukhonska, O. (2018) „Postradzieckie wersje pamięci w najnowszej literaturze ukraińskiej”, Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, (8), s. 147–159. doi: 10.14746/kw.2018.8.12.