Poczynok, J. (2019) „Elementy wizualne w kulturze eksperymentu w ujęciu psychologicznym”, Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, (9), s. 97–112. doi: 10.14746/kw.2019.9.7.