Popovich, N. (2019) „Nabokow w masy: Obrona Łużyna na dużym ekranie”, Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, (9), s. 113–128. doi: 10.14746/kw.2019.9.8.