Pukhonska, O. (2019) „Posttotalitarna pamięć jako wyzwanie we współczesnej kulturze wschodnioeuropejskiej”, Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, (9), s. 129–138. doi: 10.14746/kw.2019.9.9.