Stryjakowska, A. (2019) „Powieść в Советском союзе не было аддерола Olgi Breininger z perspektywy posthumanizmu”, Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, (9), s. 149–155. doi: 10.14746/kw.2019.9.11.