[1]
M. Jedliński, „Problem obcości: opozycja Rosja–Europa w kulturze rosyjskiej (XI–XIX w.)”, kwod, nr 6, s. 83–96, wrz. 2018.