[1]
P. Murawska, „Psycholingwistyczne i socjolingwistyczne aspekty doboru i tworzenia nazw”, kwod, nr 3, s. 57-63, wrz. 2018.