[1]
. Spis treści, „Spis treści”, kwod, nr 6, s. 1-8, grudz. 2016.