[1]
A. Zywert, „Motocykl–widmo, czyli meandry współczesnej fantastyki (Oleg Diwow, Рыжий пес иж)”, kwod, nr 8, s. 273-285, grudz. 2018.